Бул гылыми макалада азаматтардын, лауазымдык тулгачардын кукык бузушылык ..... мемлекет мудделср^н уактъ1лы KopraV жэне к&лг\ына ..... жэне ic журпзу турлер! жуйес1нде ерекше орны бар. ...... жэне заманауи саяси -кукыктык механизмдер1н1ц ...... Казак к^кыгынын элемд1к вркениетте алатын орны ...

  rmebrk.kz

Саяси жүйеге мемлекет, бірлестіктер, ұйымдар, ұжымдар кіреді. мемлекет саяси жүйеден кейінгі қоғамдағы ең күрделі, ең көлемді, ең жауапты аппарат. Қоғам көлемінде атқаратын жұмыстың басым көпшілігі мемлекеттің құзырында. Қоғамдық саясаттың тарихи түрлері...

  baribar.kz

мемлекет жане кукык жалпы тарихы, КР мемлекет жане кукык тарихы, мемлекет жане кукык теориясы.

  allrefrs.ru

«Мемлекет» және «қоғамның саяси жүйесі» түсініктері бөлшек пен тұтас категориялар ретінде арақатынаста болады. Мемлекет саяси өмір құбылыстарын «жалпы міндеттілік» өлшемі арқылы өткізіп, өз бойына саяси мүдделердің көпшілігін шоғырландырады.

  lektsii.org

Клерикалық мемлекет зайырлы және теократиялық мемлекеттерінің ортасындағы мемлекет. Мемлекет пен дін. Саяси түсіндірме сөздік. Билікті осы территорияда жүргізу. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазір - Ватикан осы жүйедегі мемлекет.

  stud.kz

Мемлекет - саяси жүйенің негізгі байланысы. Мемлекеттің саяси жүйедегі рөлі мен орны мемлекеттің бірқатар ерекшеліктерімен анықталады.

  info-4all.ru

Мемлекет жэне кукык теориясы - когамдагы саяси-экономикалык, мэдени-элеуметтж

  webirbis.kgmu.kz

Мемлекет - саяси жүйеде бастауыш рөл атқарады, өйткені, онын өзіне ғана тән ерекше белгілері болады: біріншіден - қоғамды интеграциялауға (біріктіруге) қабілетінің болуы, бұл қабілет коғамда болатын әлеуметтік өзгешеліктерге, мүдделер тартысы дегенге қарамастан өз ықпалымен әсер...

  studopedia.org

Мемлекет — белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

  kk.wikipedia.org

Мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы. Алғашқы қауымдық қоғамның экономикалық , әлеуметтік, құрылымдық , басқарушылық салаларындағы обьективтік даму процестері бір-бірімен тығыз байланыста өзгеріп, жаңарып отырды. Малшылық пен егіншілік қалыптасты...

  stud24.ru

Екіншіден, мемлекет саяси жүйенің барлық элементтерін біріктіріп, саяси функция арқылы қоғамның игілікті құндылықтарын әділетті болу проценсін басқарып отырады.

  StudFiles.net

Новости Науки: